Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Vanliga frågor om ersättning

Frågor kring ersättning

Jag kommer att bli arbetslös, vad ska jag göra?

När du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Det är också viktigt att din arbetsgivare utfärdar ett arbetsgivarintyg snarast möjligt - påminn gärna om detta redan innan du blir arbetslös.

Klicka på länken för mer information om vad som är viktigt.

Hur mycket får jag i ersättning om jag blir arbetslös?

Hur mycket du eventuellt kan få i ersättning beror på flera olika faktorer. Som mest kan du få 910 kr om dagen om din lön varit minst 25 025 kr i snitt. 

Klicka på länken för att läsa mer.

Jag har fått avgångsvederlag, vad behöver jag göra nu?

Ett avgångsvederlag är en summa pengar som din arbetsgivare betalar till dig när din anställning upphör. Alla summor du får räknas samman, det vill säga oavsett om du får en utbetalning eller flera och oavsett vad din arbetsgivare benämner ersättningen. Den sammanlagda summan delas sedan med din månadslön och resultatet blir en tidsperiod som räknas som arbetad tid.

Eftersom tiden med avgångsvederlag räknas som arbetad tid, är det inte möjligt att samtidigt få ersättning från oss. Om du får ett längre avgångsvederlag, får du inte någon avstängning om du skulle ha sagt upp dig själv. 

Du ska ladda upp en kopia på överenskommelsen till Mina Sidor så kan vi beräkna när du tidigast kan ha möjlighet att få ersättning.

Glöm inte att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Läs mer om avgångsvederlag.

Vad händer om jag säger upp mig själv?

Om du säger upp dig själv från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen innebär det att du inte får någon ersättning under nio veckor. Efter detta inträder en karens på sex dagar, vilket betyder drygt en vecka om du är helt arbetslös. Karens inträder för alla i början av en period med ersättning.

Läs mer om reglerna kring egen uppsägning.

Hur och när betalas min ersättning ut?

När ditt ärende är klart betalas din ersättning normalt ut på torsdagar. Skickar du in din tidrapport senast måndag kväll, innebär det att du får din ersättning samma vecka.

Hur snabbt kan jag få ersättning?

När du skickat in alla intyg och svarat på alla frågor på din "att-göra-lista" i Mina Sidor, räknar din handläggare ut din ersättning. Efter det får du ett beslut. Har du skickat in dina tidrapporter får du sedan ersättningen följande torsdag.

Vad händer om jag börjar ta ut pension?

Det du får ut från tjänstepension eller ålderspension dras av från den ersättning du får från oss. Om du upphör med pensionsuttagen ska du höra av dig till oss så att vi kan ändra din ersättning.

Avdrag görs dock inte för utbetalning från privat pensionsförsäkring.

Vad gäller om jag fått avsked?

Om din arbetsgivare avskedat dig, kan det bli fråga om avstängning under 45 ersättningsdagar, på samma sätt som för den som säger upp sig själv utan giltiga skäl.

Varför är min första utbetalning så låg?

En period med ersättning inleds alltid med sex karensdagar. Du får alltså ingen ersättning för de första sex arbetslösa dagarna.

Jag är inte längre arbetslös - hur meddelar jag detta till a-kassan?

Tala om för arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande, och lämna uppgift om ditt arbete i Mina Sidor.

Jag har inte fått alla intyg än. Kan jag skicka in de jag har så länge?

Ja, det går bra. Vi behåller intygen och handlägger ditt ärende så fort det är komplett. Du kan ladda upp de intyg som du har i Mina Sidor.

Jag har fått skattejämkning - har ni fått uppgift om detta?

Vi får automatiskt uppgifter från Skatteverket i januari och juli. Uppgiften om detta hittar du i Mina Sidor.

Kan jag studera och samtidigt få ersättning?

Som huvudregel kan du inte studera samtidigt som du får ersättning från oss. Om du vill studera med bidrag ska du istället vända dig till CSN.

Läs mer under avsnittet studier.

Jag har fått högre lön. Ska jag meddela er?

Om du har en anställning och inte är arbetssökande behöver du inte meddela oss.

Kan jag starta eget företag under tiden jag är arbetslös?

Du kan aldrig få arbetslöshetsersättning om du startar eget företag under arbetslösheten. Om du som arbetssökande vill prova på att starta ett eget företag kan du istället kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen för kontroll av starta eget bidrag.

Kan jag tacka nej till ett arbete?

Om du tackar nej till ett för dig lämpligt arbete, stängs din ersättning av. Första gången det händer stängs ersättningen av i fem dagar. Andra gången stängs ersättningen av i tio dagar och tredje gången stängs ersättningen av i 45 dagar. Om det händer en fjärde gång, upphör din rätt till ersättning och du måste på nytt uppfylla ett så kallat arbetsvillkor (arbete i viss omfattning under sex månader). Bedömningen av om ett arbete är lämpligt för dig utgår från din situation och det arbete som är aktuellt.