Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Förtroendevald

Förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag betraktas som arbete. Detta gäller bland annat nämndemän, riksdagsledamöter, förtroendevalda i kommun och landsting samt fackligt förtroendevalda.

Övriga förtroendeuppdrag kan inte användas som grund för arbetslöshetsersättning. Om du blir arbetslös och har ett annat förtroendeuppdrag, behöver du förklara för oss om detta påverkar din förmåga att söka och ta ett nytt heltidsarbete.