Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Studier

Grundregeln är att du inte kan få ersättning under tiden som du studerar eller har ett uppehåll i din utbildning. Det finns dock ett antal undantag som du kan läsa om här. Om du söker ersättning gör vi en bedömning av alla omständigheter i ditt fall. Det är viktigt att du i första hand söker arbete. Hör alltid av dig till oss om du funderar på att börja studera.

Studier och ersättning.

Tidigare studier

Om du inte har avbrutit eller avslutat dina studier, betraktas du som studerande. Då kan du istället söka ersättning från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). I dessa fall kommer du inte att kunna få någon ersättning från oss. 

Krav avseende dina studier

 • Avslutade - utbildningen är fullföljd och du har inte planerat för några fortsatta studier.
 • Definitivt avbrutna - du har hoppat av utbildningen och har inga konkreta planer på att avsluta den eller påbörja nya utbildningar.

Påverkan på beräkningsgrund

Har du studerat på heltid kan tiden som ligger till grund för din ersättning förlängas med samma antal månader som du studerat om något av följande gäller för dig:

 • du avslutade studierna efter att du fyllt 25 år eller
 • du var yngre än 25 år när du avslutade studierna, men innan studierna arbetade du heltid i minst fem månader.

Maximalt kan fem år hoppas över på detta sätt. Detta gäller oavsett om du studerat i Sverige eller i utlandet men studierna måste ha varit på heltid. Innan dina heltidsstudier måste du ha arbetat så att du uppfyller ett så kallat arbetsvillkor. 

Studera på deltid

Att studera på deltid med ersättning är ett undantag från huvudregeln om att det inte är möjligt att få ersättning från oss när man studerar. Hör alltid av dig till oss om du har funderingar på att börja studera.

Du kan som arbetssökande få studera på deltid med ersättning i max 20 veckor utan att det påverkar din ersättning.

Du kan få studier godkända på upp till 50 procent. I Mina Sidor under e-tjänster kan du ansöka om att få studera.

Tänk på att om du vill fortsätta dina studier efter 20 veckor, får du då inte någon ersättning från oss. Om du väljer att avsluta eller avbryta dina studier kan du skriva ett meddelande om detta till oss i Mina Sidor. Tala alltid om för oss om du har avslutat eller avbrutit din utbildning. Du riskerar annars att vi inte kan fortsätta betala ut din ersättning.

Begränsningar för att få studera på deltid

 • Att utbildningen är högst 50 procent av heltid.
 • Att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen.
 • Att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
 • Att utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Vad är 50 procents studietakt?

Om du vill gå en kurs på universitet eller högskola kan vi godkänna kurser på halvfart och kvartsfart; 0,75 högskolepoäng per vecka eller högst 15 poäng per termin. Ditt antagningsbesked ska visa att studietakten är på deltid och vilket antal högskolepoäng du är antagen till.

Tänker du studera på Komvux kan vi godkänna cirka 10 studiepoäng per vecka, vilket innebär att du kan läsa cirka 180 poäng på höstterminen respektive 220 poäng på vårterminen.

Gäller det studier på exempelvis studieförbund, folkhögskolor och privata utbildningsinstitut ska du bifoga en kursbeskrivning till din ansökan så gör vi en bedömning av studietakten.

Om vi inte kan godkänna dina studier

Om du får ett beslut från oss där vi talar om att du inte kan få studera och ha kvar ersättningen från oss, kan du skriva ett meddelande i Mina Sidor och förklara din avsikt med dina studier. Om du väljer att inte påbörja eller att avbryta påbörjade studier, kan du få ersättning från oss igen.

Om du väljer att vara studerande istället kan du vända dig till CSN för att få hjälp med studiestöd.

Delta i en aktivitet på heltid i 15 dagar

Du kan få ersättning under max 15 dagar om du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på heltid om syftet är att:

 • ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
 • underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Tala om för oss vilken aktivitet du deltar i och under vilka dagar. Du gör detta på Mina Sidor.

Ersättning vid heltidsstudier

Du kan få ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att:

 • ditt tidigare arbete inte upphörde på grund av utbildningen
 • utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete
 • utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd
 • utbildningen har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan få ersättning högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Du ansöker om detta på Mina Sidor.