Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Egen uppsägning

Om du säger upp dig själv från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen innebär det att du inte får någon ersättning under nio veckor, då högst fem dagar per vecka kan räknas av. Efter detta blir det en karens på två dagar, vilket betyder drygt en vecka om du är helt arbetslös. Varken de 45 dagarna eller karensdagarna räknas dock av från din period med 300 dagars ersättning. Har du enligt lagen giltiga skäl till att säga upp dig blir det inte någon avstängning. Vid överenskommelse som sker på arbetsgivarens initiativ och vid tvist, blir det inte fråga om någon avstängning om din anställning upphört efter oktober 2022.

Giltiga skäl vid egen uppsägning?

Vanliga men inte giltiga skäl

Många orsaker till att säga upp sig själv gör att du blir avstängd från ersättningen under minst nio veckor. Det blir ännu längre tid om man inte är anmäld på arbetsförmedlingen och är arbetssökande. Det kan röra sig om att man sagt upp sig på grund av:

 • vantrivsel
 • utebliven befordran
 • sjukdom som inte är relaterad till arbetet
 • andra arbetsuppgifter än utlovat
 • utebliven löneökning
 • fel kvalifikation för sina arbetsuppgifter.

Avräkning av avstängningsdagarna

För att avstängningsdagarna ska kunna räknas av behöver du:

 • vara helt eller delvis arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen
 • tidrapportera dagar i Mina Sidor.

Om du dessutom jobbar minst tre timmar någon dag, räknas denna också bort från avstängningsdagarna.

Ingen avräkning av avstängningsdagar

Det sker ingen avräkning av avstängningsdagar om du:

 • inte är anmäld på arbetsförmedlingen
 • är sjuk- eller föräldraledig
 • tar semester
 • inte kan ta eller söka arbete.

Max avstängd under 112 kalenderdagar

Om dagarna inte kan börja räknas av skjuts avstängningsdagarna framåt och när det gått 112 kalenderdagar efter den sista anställningsdagen är avstängningen överspelad, oavsett om alla avstängningsdagar har kunnat räknas av eller inte.

Om du till exempel säger upp dig under den tid du är föräldraledig och du kommer att vara föräldraledig de kommande cirka fyra månaderna efter det att din anställning upphört, blir det då inte fråga om någon avstängning.

Ingen avstängning om du har giltiga skäl

Om du har giltiga skäl till din uppsägning blir det dock inte någon avstängning. Med giltiga skäl menar vi de skäl som är giltiga i arbetslöshetsförsäkringens mening. Även om du inte haft giltiga skäl enligt lagen, kan du ändå haft skäl till att säga upp dig själv, men du får då ersättning först efter avstängningsdagarna. 

Hälsoskäl

Det finns vissa skäl som enligt lagens mening kan vara giltig anledning till att man sagt upp sig själv och därmed kan vara ett skäl till att frångå regeln om avstängning. Det kan vara psykisk eller fysisk sjukdom. Om du sagt upp dig själv på grund av hälsoskäl måste du kunna visa att din arbetsgivare gjort allt för rehabilitering och omplacering, samt att du själv gjort allt du kunnat för att lösa din situation. Du måste också kunna visa upp ett läkarintyg/läkarutlåtande där det framgår att din läkares bedömning är att du inte kan fortsätta på något arbete hos din arbetsgivare på grund av medicinska skäl. Detta intyg måste vara skrivet innan anställningen upphör.

Trakasserier och mobbing

Om du har utsatts för kränkande behandling kan det vara en giltig anledning till att säga upp sig. Vi bedömer varje ärende individuellt. Skriv och berätta hur din situation sett ut och om du har något intyg som styrker din berättelse är det bra att skicka in även detta. 

Arbetsplats- och familjeskäl

Organisationsproblem och andra arbetsplatsrelaterade situationer kan som regel inte ses som en giltig anledning att frångå avstängningsdagar. Detsamma gäller övriga personliga problem och andra familjeskäl. I vissa situationer kan din familjesituation påverka bedömningen. Din familjesituation kan påverka om till exempel din arbetsplats flyttar och du på grund av småbarn och familjesituation inte kan flytta med.

Deltidsdagarna har tagit slut

Om du säger upp dig själv från en deltidsanställning efter det att du fått ut ersättning för dina 60 deltidsveckor, blir det inte någon avstängning. Din inkomst från ditt deltidsarbete måste dock vara lägre än det du skulle få som helt arbetslös för att du ska slippa avstängningen.

Avgångsvederlag

Om du säger upp dig själv mot att du får ett avgångsvederlag på längre tid än fyra månader, blir det inte någon avstängning. Om du endast får ett kortare avgångsvederlag kan det dock ändå bli fråga om en viss tids avstängning. Arbetsbefriad uppsägningstid är inte det samma som ett avgångsvederlag.

Läs mer under avsnittet om avgångsvederlag.

 

Överenskommelse

Om ditt arbete upphört genom en överenskommelse som din arbetsgivare tagit initiativ till, blir det inte fråga om någon avstängning på din ersättning. Det samma gäller om din arbetsgivares uppsägnings giltighet är föremål för en rättegång eller förhandling. Detta är en ny regel som infördes för anställningar som avslutats från oktober 2022.

Inkomstförsäkring och egen uppsägning

Många inkomstförsäkringar faller inte ut om du säger upp dig själv. Kontakta din fackförening eller försäkringsbolag, som du har inkomstförsäkringen via, för att få reda på vilka regler som gäller för dig.

Exempel: När Anna-Karin sa upp sig själv...

Anna-Karin hade under en lång tid vantrivts på jobbet på grund av att hon kände att hon inte fått stöd från sin chef och att hon inte fått några chanser att utvecklas på arbetsplatsen. Så hon valde att säga upp sig från sin anställning, där hon arbetat i sju år på heltid.

Hon skrev in sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen den första dagen hon inte längre hade någon anställning och kontaktade också sin a-kassa för att fråga vad hon behövde göra nu.

Handläggaren på a-kassan berättade att hon behövde skicka in en ansökan om ersättning, tidrapporter, arbetsgivarintyg för de tolv senaste månaderna som hon arbetat samt att hon skulle skriva en förklaring till varför hon hade sagt upp sig från sin anställning. Hon fick informationen från handläggaren om att a-kassan kunde komma att stänga av henne från ersättningen i 45 dagar på grund av att hon sagt upp sig själv om de skäl hon skulle komma att ange inte ansågs vara tillräckliga enligt lagens mening. Hon fick även veta att hon ändå skulle skicka in sina tidrapporter om hon fick en avstängning, så de eventuella avstängningsdagarna kunde räknas av, med fem dagar i veckan om hon var helt arbetssökande.