Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Om du är eller blir sjuk

Blir du sjuk under tiden du är arbetslös ska du fylla i detta på dina tidrapporter. Du kan sedan söka sjukpenning från Försäkringskassan för den tid du inte kunnat vara arbetssökande.

Tidrapportera sjukperiod under din arbetslöshet.

Sjukskriven under arbetslöshet

Om du blir sjukskriven eller sjuk under tiden då du är arbetslös, ska du fylla i detta på dina tidrapporter. Du kan då söka sjukpenning från Försäkringskassan. Var noga med att lämna samma uppgifter till oss som till Försäkringskassan. Uppgifterna kommer att samköras och om du lämnar felaktiga uppgifter kan det få konsekvenser både på din ersättning och ditt medlemskap. Du ska alltså fylla i tid då du varit sjuk oavsett om du får någon ersättning från Försäkringskassan eller inte.

Om du är sjukskriven eller sjuk när du söker ersättning ska du uppge i vilken omfattning du kan och vill söka ersättning om och när du blir frisk. Om du vill söka heltidsarbete så fort du blir frisk, ska du alltså uppge att du har möjlighet att arbeta 40 timmar i veckan. 

Tjänstledig på grund av sjukdom

Om du har en anställning som du är tjänstledig från, kan du i normalfallet inte få någon ersättning. Det finns undantag och det handlar om när du av hälsoskäl inte kan fortsätta hos din arbetsgivare. För att ha rätt till ersättning från a-kassan när du är tjänstledig krävs att du uppfyller följande fem villkor:

1. du får ingen lön från din arbetsgivare

2. Försäkringskassan bedömer att du inte kan återgå till något arbete hos din arbetsgivare

3. Försäkringskassan bedömer att det på arbetsmarknaden i övrigt finns arbeten som du klarar av att utföra

4. din arbetsgivare har vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som varit möjliga

5. du uppfyller arbetslöshetsförsäkringens krav på att du är aktivt arbetssökande samt i övrigt villkoren för att få ersättning som arbetslös.

Dessa utredningar kan ta tid på grund av att de ofta är komplexa. Det är viktigt att du själv skriver till oss och förklarar hur din situation ser ut och hur din avsikt angående ditt arbetssökande ser ut. Hör gärna av dig till oss för att få råd om hur du går vidare med din ansökan.