Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Beräkna ersättningsdagar

Här kan du beräkna hur många dagar med ersättning som du kan få från a-kassan per vecka. Dra i reglagen för att justera antalet timmar.

Du har rätt till 5 dagar

Genomsnittlig arbetstid: den tid per vecka du arbetat innan arbetslösheten.

Arbetsmöjlighet: antalet timmar du vill och kan ta arbete per vecka - 40 timmar är det som motsvarar heltidsarbete!

Tid jag ej varit arbetslös: detta kan till exempel vara arbete, semester, föräldraledighet, sjukdom eller annan tid som du inte vill eller kan ta arbete. Summera antalet timmar under en vecka.