Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Extraarbete

I vissa fall kan du få fortsätta med ditt extraarbete när du blir arbetssökande, utan att det påverkar din ersättning.

Kan jag fortsätta med mitt extraarbete?

Extraarbete i eget företag

Det finns även vissa möjligheter att fortsätta med ett företag, som du haft vid sidan av ditt heltidsarbete, utan att det påverkar din ersättning. Om du arbetat deltid och haft ett företag på deltid kan du också under vissa förutsättningar få driva företaget vidare, men det kommer då att påverka den tid du kan få ersättning samtidigt med arbete.

Läs mer under avsnittet Företagare.

Extraarbete via en anställning

Om du haft ett extraarbete vid sidan om ditt heltidsarbete i minst tolv månader, kan du få fortsätta med ditt extraarbete i samma omfattning utan att det påverkar din ersättning.

Detta innebär att du faktiskt måste ha utfört arbete på heltid och under samtliga dessa månader haft arbete i ditt extraarbete.

För att detta ska kunna godkännas måste du samtidigt kunna söka och ta en heltidsanställning. Du får inte heller börja arbeta mer i ditt extraarbete än det som vi räknat ut som genomsnittlig arbetstid.

Inkomsten från ditt extraarbete måste ha legat under 3 060 kronor per vecka för att du ska kunna fortsätta med det utan att det påverkar din ersättning.

Förtroendeuppdrag

De förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning enligt lag jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. Övriga förtroendeuppdrag jämställs inte med förvärvsarbete. Förvärvsarbete i viss omfattning är ett grundkrav för ersättning. Förtroendeuppdrag som inte jämställs med förvärvsarbete får inte hindra ett aktivt arbetssökande för att kunna kombineras med ersättning från a-kassan.

Exempel på förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag är:

  • nämndemän
  • riksdagsledamöter
  • förtroendevalda i kommuner och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud.
Förtroendeuppdrag som inte ger rätt till ledighet enligt lag är till exempel:
  • uppdrag i bostadsrättsföreningar
  • kyrkoråd/kyrkofullmäktige
  • idrottsföreningar.

Hobby

En verksamhet som på något sätt har ett vinstsyfte, även utan att det föreligger vinst, är inte att betrakta som en hobby. Ses din hobby som näringsverksamhet räknas du som företagare. Uppfyller du kraven för ett godkänt extraarbete kan du fortsätta med din verksamhet när du får ersättning från oss. I annat fall måste du upphöra med verksamheten på samma sätt som för övriga företagare.

Ses din hobby inte som näringsverksamhet räknas det normalt inte som arbete. Det kan därmed inte grunda kommande ersättning. Uppfyller du övriga villkor kan du få ersättning även om du håller på med en icke vinstdrivande hobby.

Ideellt arbete

Arbetar du ideellt, eller är du aktiv i en ideell förening utan att få inkomst därifrån, räknas det inte som arbete. För att du ska kunna få ersättning från oss ska ditt engagemang i föreningen inte hindra dig från att ta annat arbete. Skulle ditt ideella engagemang en viss dag hindra dig från att söka eller ta arbete ska du fylla i förhindrad på tidrapporten. Då får du ingen ersättning för den dagen.