Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Pension

Om du får utbetalningar från en tjänstepension eller ålderspension, kommer utbetalningarna att samordnas med din ersättning från a-kassan. Det innebär i princip att det du får ut i pension kommer att dras av från det du skulle fått ut från a-kassan.

Man kan alltså inte lägga samman pension och a-kassa och få ersättning från båda. Avdraget för pension sker så länge du har utbetalningar från din pension.

Om du avbryter utbetalningarna, kommer även avdraget/samordningen att upphöra. Du kan då ha rätt till ersättning utan avdrag. Tänk också på att det är ett grundkrav för all form av ersättning att man vill och kan både söka och ta arbete på arbetsmarknaden. 

Utbetalningar från en privat pensionsförsäkring påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan.

 

Avsluta medlemskapet

Medlemskapet i a-kassan avslutas automatiskt när man fyller 66 år. Om du vill avsluta ditt medlemskap tidigare på grund av pension måste du skriva till oss. Det gör du lättast genom att logga in på Mitt Medlemskap via Logga in-knappen. Du loggar in med bank-id och anger när du vill avsluta ditt medlemskap från den dagen du skriver eller vid ett senare tillfälle. Du behöver betala dina avgifter för varje påbörjad månad med medlemskap.