Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Permittering och korttidsarbete

Permittering och korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska arbetstid och lön medan anställningen i övrigt fortsätter som vanligt.

Om du har blivit permitterad kan du inte ses som arbetslös. Under den perioden har du inte rätt till ersättning från oss eftersom du fortfarande står till arbetsgivarens förfogande. Detta gäller oavsett om du får lön eller inte under permitteringen. Det är endast om du blir uppsagd och arbetslös på del- eller heltid som du kan ha rätt till ersättning.

Korttidsarbete

Korttidsarbete syftar till att möta allvarliga kriser som drabbar företag ekonomiskt. Genom att gå ned i arbetstid och lön ska de anställda kunna behålla jobbet, och företaget snabbare komma igång när krisen är över. Staten går sedan in och subventionerar en del av lönekostnaden.

Korttidspermittering

Innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan halveras genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen kan likna korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt, det vill säga till 75 procent. Arbetstagaren får då ut över 90 procent av lönen, vilket innebär att anställda i stort sett bibehåller sin lön trots minskad arbetstid. Syftet med denna åtgärd är att rädda svenska jobb.

Om man blir arbetslös efter korttidsarbetet/korttidspermitteringen

Skulle man bli arbetslös efter korttidsarbetet eller korttidspermitteringen, kan a-kassan hoppa över den tiden när ersättningen ska räknas ut. Ersättningen beräknas då på den lön man hade innan korttidsarbetet/korttidspermitteringen. Om tiden med korttidsarbete/korttidspermittering behövs för att uppfylla det så kallade arbetsvillkoret, får den tas med och då är det den tiden som man fått lön för som räknas med i arbetsvillkoret.