Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Förälder

För att ha rätt till ersättning måste du söka och kunna ta arbete om minst tre timmar per dag, totalt minst 17 timmar per vecka. Din barnomsorg måste vara ordnad så att du kan ta ett jobb, och det har ingen betydelse om det är kommunal eller privat barnomsorg.

Ersättning och förälder?

Om du varit föräldraledig innan arbetslösheten

Om du blir arbetslös baseras din ersättning från a-kassan på det arbetet som du utfört under de tolv månader som föregick arbetslösheten. Om du har varit föräldraledig på hel- eller deltid eller hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning kan det påverka din ersättning från a-kassan. Huvudregeln är att det är de senaste 12 arbetade månaderna där du arbetat minst 60 timmar per månad, som ligger till grund för ersättning från a-kassan.

Om du är föräldraledig

Tala om för arbetsförmedlingen om du ska vara föräldraledig på heltid en längre period. Har du haft ersättning från oss och blir föräldraledig kortare tid än tolv månader fortsätter du på din påbörjade period. Om du har varit föräldraledig längre än ett år kan du också fortsätta på samma period om barnet är under två år eller om du har tagit ut föräldrapenning till övervägande del. Vill du vara föräldraledig vissa dagar, ska du fylla i det på respektive dag när du tidsrapporterar. Tänk på att även fylla i de så kallade garantidagarna som du tar ut från Försäkringskassan.

Är du föräldraledig vissa dagar i vecka måste du intyga till oss att detta inte hindrar dig i ditt arbetssökande.

Föräldrapenning på helgen

Tar du ut föräldrapenning på helgen påverkar det inte ersättningen du får från oss, men det är viktigt att du redovisar föräldrapenning på din tidrapport. Detta eftersom dina uppgifter måste stämma med de uppgifter vi får från Försäkringskassan.