Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Utlandsarbete

När du arbetar inom EU/EES eller i Schweiz omfattas du normalt av det landets socialförsäkringssystem. Det betyder att du betalar till och omfattas av det landets socialförsäkringar, även arbetslöshetsförsäkringen, så länge du arbetar i landet.

Utlandsarbete

Medlemskap vid utlandsarbete

Du behöver därför som regel inte vara medlem hos oss när du är anställd utomlands. Se bara till att du inte får något uppehåll mellan arbetslöshetsförsäkringen/medlemskapet i Sverige och arbetslandet i samband med att du påbörjar eller avslutar din anställning. 

Även om du behåller ditt medlemskap hos oss, måste du säkerställa att du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring. Kontrollera detta med myndigheten i respektive arbetsland.

Ska du arbeta i två länder eller arbeta deltid i annat land, måste du kontakta Försäkringskassan för att få redan på i vilket land du ska vara försäkrad. Hör av dig till oss när du fått besked från Försäkringskassan. Du får i så fall ett så kallat "A1-intyg" från Försäkringskassan. På detta intyg framgår vilket lands lag som gäller för dig.

Här kan du öppna ansökningsblanketten.

Söka arbete i EU med ersättning från a-kassan

Om du är arbetssökande och helt arbetslös har du möjlighet att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under en begränsad period med ersättning från svensk a-kassa. För att kunna göra det behöver du "Intyg U2", och det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som beviljar detta.

 Här kan du läsa mer och fylla i ansökan om intyget.

Tidigare arbetat utomlands inom EU

Genom en EU-förordning får personer som flyttar mellan länder, eller som bor och arbetar i skilda länder, ett skydd om de blir arbetslösa.

Läs mer hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Tidigare arbetat utomlands utanför EU

Om du arbetat i ett land som ligger utanför EU och som inte har ett avtal med EU eller EES, kan din ersättning  i Sverige i de flesta fall inte grundas på detta arbete. Har du studerat på heltid utanför EU/EES området är det däremot möjligt att hoppa över den tid du studerat och om du hade ett arbete i Sverige innan dina studier (högst fem år) kan din ersättning grundas på detta arbete.

Kontakta oss om du har frågor om detta.