Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Utlandsarbete

När du arbetar inom EU/EES eller i Schweiz omfattas du normalt av det landets socialförsäkringssystem. Det betyder att du betalar till och omfattas av det landets socialförsäkringar, även arbetslöshetsförsäkringen, så länge du arbetar i landet.

För Storbritanniens del gäller särskilda regler på grund av Brexit. Mycket är ännu oklart och du kan kontakta oss för närmare information.

Utlandsarbete

Medlemskap vid utlandsarbete

Du behöver därför som regel inte vara medlem hos oss när du är anställd utomlands. Se bara till att du inte får något uppehåll mellan arbetslöshetsförsäkringen/medlemskapet i Sverige och arbetslandet i samband med att du påbörjar eller avslutar din anställning. 

Även om du behåller ditt medlemskap hos oss, måste du säkerställa att du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring. Kontrollera detta med myndigheten i respektive arbetsland.

Ska du arbeta i två länder eller arbeta deltid i annat land, måste du kontakta Försäkringskassan för att få redan på i vilket land du ska vara försäkrad. Hör av dig till oss när du fått besked från Försäkringskassan. Du får i så fall ett så kallat "A1-intyg" från Försäkringskassan. På detta intyg framgår vilket lands lag som gäller för dig.

Här kan du öppna ansökningsblanketten.

Söka arbete i EU med ersättning från a-kassan

Om du är arbetssökande och helt arbetslös har du möjlighet att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under en begränsad period med ersättning från svensk a-kassa. För att kunna göra det behöver du "Intyg U2", och det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som beviljar detta.

Här kan du läsa mer och fylla i ansökan om intyget.

Tidigare arbetat utomlands inom EU

Genom en EU-förordning får personer som flyttar mellan länder, eller som bor och arbetar i skilda länder, ett skydd om de blir arbetslösa.

Läs mer hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Tidigare arbetat utomlands utanför EU

Om du arbetat i ett land som ligger utanför EU och som inte har ett avtal med EU eller EES, kan din ersättning  i Sverige i de flesta fall inte grundas på detta arbete. Har du studerat på heltid utanför EU/EES området är det däremot möjligt att hoppa över den tid du studerat och om du hade ett arbete i Sverige innan dina studier (högst fem år) kan din ersättning grundas på detta arbete.

Kontakta oss om du har frågor om detta.