Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nyheter

Viktig information!

2022-12-02

Just nu genomförs en teknisk översyn av a-kassans system. Under tiden kan du inte logga in på Mina sidor, Mitt Medlemskap eller Ansöka om medlemskap. Du kan kontakta oss via fragor@ffakassan.se. Vi beklagar de problem detta medför för dig och åter...

Höjd åldersgräns

2022-11-16

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet från och med den 1 januari 2023. Detta för att anpassa pensionsåldern till den ökande medellivslängden i Sverige. Ditt medlemskap fortsätter tills du fyller 66 år Du som fyller 65...

Vad tycker du om vår service?

2022-11-08

Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra oss och vår service till våra kunder kommer vi tillsammans med Sveriges a-kassor (service- och intresseorganisation för a-kassorna i Sverige) att låta genomföra en enkätundersökning i november. Unde...

Mina Sidor öppet igen

2022-09-22

Byte av ärendehanteringssystemet är klart och det går åter att logga in i Mina Sidor. Det nya ärendehanteringssystemet är utvecklat tillsammans med alla Sveriges 24 a-kassor och alla a-kassor kommer att införa det under hösten och vintern.

Skattereduktion för a-kasseavgiften

2022-09-22

Från och med halvårsskiftet är det billigare att vara medlem i a-kassan tack vare en skattereduktion på 25 procent som riksdagen beslutat om. Från och med den 1 juli 2022 är det möjligt att göra avdrag på skatten för de medlemsavgifter du betalar...