Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är ett avtal om ersättning när din tjänst upphör. Det gäller inte ersättning för tidigare utfört arbete. Däremot räknas till exempel så kallade "stanna-kvar" bonus och liknande också som ett avgångsvederlag. Även om du får din ersättning insatt i en pensionslösning, kan detta räknas som ett avgångsvederlag. Även avtal om omställningsersättning och löneutfyllnad behöver räknas om till arbetad tid eller som annan ersättning.

Vi rekommenderar dig att du tar kontakt med oss om du får någon form av avtal med ersättning vid avslut av din tjänst. Vi räknar ut tiden som din ersättning motsvarar arbetad tid. Vi tar hänsyn till all din inkomst under viss tid och vår uträkning kan därför skilja sig från uppgifterna du fått från din arbetsgivare. Har du fått löneutfyllnad eller liknande kan detta påverka kommande beslut från oss. Skicka in dina handlingar till oss för att få ett beslut från oss på hur vi ser på ditt avtal.

Du behöver också vara anmäld på arbetsförmedlingen direkt efter det att din tjänst upphört för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) hos Försäkringskassan.

Ersättning om man fått ett avgångsvederlag.

Omräkning av ditt avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är en summa pengar som din arbetsgivare betalar till dig när din anställning upphör. Alla summor du får räknas samman, det vill säga oavsett om du får en utbetalning eller flera och oavsett vad din arbetsgivare benämner ersättningen. Den sammanlagda summan delas med din månadslön och detta motsvarar sedan viss tid som räknas som arbetad tid.

Avgångsvederlag är arbetad tid

Eftersom tiden med avgångsvederlag motsvarar arbetad tid, är det inte möjligt att samtidigt få ersättning från oss på a-kassan. Om du får ett avgångsvederlag på längre tid än fyra månader, får du dock inte någon avstängning om du sagt upp dig själv. Får du däremot ett avgångsvederlag som är kortare än fyra månader, kan det ändå bli fråga om en tids avstängning.

Omställningsersättning/löneutfyllnad

Om du får ett avtal som innehåller omställningsersättning eller löneutfyllnad, bör du ta kontakt med oss direkt när din anställning upphör. I dessa fall är din kommande ersättning beroende av hur ditt avtal är utformat och om du fått någon ny anställning under tiden med omställningsersättning eller löneutfyllnad. Börjar du arbeta deltid, bör du kontakta oss direkt.

Har du blivit varslad eller förs det diskussioner om avgångsvederlag eller överenskommelser?

Du kan alltid ringa oss eller skriva till oss och ställa dina frågor om detta. Vi får inte ge dig något beslut innan du blir arbetssökande men vi kan diskutera din situation och tala om vad som kan hända i olika fall.

Avtal om avgångsvederlag

Det är alltid a-kassan som räknar ut under hur lång tid ditt avgångsvederlag motsvarar arbetad tid. Det gör vi genom att dela den totala summan på avgångsvederlaget med din månadslön. Om du haft andra inkomster än din fasta månadslön, kommer vi att räkna med även dessa i underlaget för din tidigare inkomst. Kontrollera att din arbetsgivare har uppgivit alla inkomster som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan handla om till exempel reseersättning, kostförmån, ränteförmån, bonus eller provisioner. Du bör därför skicka in ditt avtal och komplett arbetsgivarintyg till oss direkt när din anställning upphör.

Du bör också vara anmäld på arbetsförmedlingen för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) hos Försäkringskassan.

Du kan läsa mer om hur du skyddar din SGI på Försäkringskassans hemsida.

Ömsesidig överenskommelse

Om du har en överenskommelse med din arbetsgivare om att din anställning avslutats, men ni inte kommit överens om ett avgångsvederlag, kan detta vara en grund för att undgå avstängning (i normalfallet 45 ersättningsdagar). Detta gäller om din anställning slutat efter oktober 2022. Tänk på att du måste kunna visa för a-kassan att ni varit överens om att avsluta din anställning och att initiativet till överenskommelsen kommer från din arbetsgivare.

Arbetslös efter tid med avgångsvederlag

Om du är arbetssökande efter tiden med avgångsvederlag, beräknar vi din ersättning från det att du söker ersättning. Tid med avgångsvederlag kan grunda ersättning på samma sätt som ett arbete avseende arbetad tid och inkomst. Om du har haft löneutfyllnad och liknande kan detta innebära att din tidigare arbetstid inte är skyddad vid ansökan om ersättning från oss. Ta alltid kontakt med oss när du får ett avgångsvederlag eller liknande samt om du under denna tid får en deltidsanställning.

Arbetsbefriad under anställningen

När du är arbetsbefriad är du fortfarande anställd. Det innebär att du inte kan få ersättning under den tid som du fortfarande har kvar din anställning. Om du skulle vara arbetslös efter denna tid, kommer vi att räkna det som om du varit helt närvarande på din tjänst fram till den första arbetslösa dagen. Arbetsbefriad uppsägningstid är inte det samma som att du fått ett avgångsvederlag.

Läs mer Visa mindre