Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Tjänstledighet

Är du tjänstledig har du som huvudregel inte rätt till ersättning från din arbetslöshetsförsäkring. 

Tjänstledighet

Detta beror på att när du är tjänstledig från en tjänst betraktas du inte som arbetslös, eftersom du då ju har kvar en anställning. Om du får någon lön eller inte från din arbetsgivare spelar ingen roll.

Undantag

Om du är tjänstledig från en deltidstjänst för att ta ett arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad kan du ha rätt till ersättning från a-kassan för den tid du inte arbetar. Du måste dock uppfylla följande villkor:

  • Du är tjänstledig utan lön för att utföra annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad.
  • Anställningarna går inte att kombinera.
  • Du uppfyller övriga villkor för att få ersättning från a-kassan.

Är du tjänstledig på grund av annat arbete ska du alltid skicka in ett intyg som styrker det. Det skulle exempelvis kunna vara ett anställningsbevis.

Ett annat undantag kan gälla för dig som är tjänstledig på grund av sjukdom.