Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Uppdragstagare

När man arbetar med uppdrag utan att vara anställd kan det vara svårt att veta om och när man kan få ersättning från a-kassan. Det är viktigt att bedöma om du är så kallad självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragstagare. Kontakta därför alltid oss innan du påbörjar på ett arbete som innebär någon form av uppdrag, för att inte riskera att behöva betala tillbaka den ersättning du fått från oss.

Olika typer av uppdragstagare.

Självständig uppdragstagare

Om du arbetar som en självständig uppdragstagare kan du inte samtidigt få ersättning, då jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Självständig uppdragstagare är du om du till exempel har F-skattsedel eller om du arbetar utan uppdragsgivarens kontroll avseende plats, tidsåtgång och utförande av uppdraget. Ofta har du då flera uppdragsgivare och söker själv efter nya uppdrag.

Osjälvständig uppdragstagare 

En osjälvständig uppdragstagare kan få ersättning mellan uppdragen på samma sätt som en anställd kan få ersättning för icke arbetad tid, då osjälvständig uppdragstagare jämställs med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen. Osjälvständig uppdragstagare är du om din uppdragsgivare har kontroll över tidsåtgång, plats och utförande av uppdraget. Oftast har du då en eller ett par uppdragsgivare. 

Uppdrag via faktureringsbolag

Om du tar uppdrag via ett så kallat faktureringsföretag, som till exempel Frilans Finans, räknas du också som uppdragstagare. I dessa fall måste vi göra en bedömning om hur självständig du är i förhållande till din/dina uppdragstagare.

Ansökan om ersättning

Vid en ansökan om ersättning behöver du lämna information till oss om dina uppdrag. Detta för att vi ska kunna bedöma om du är en självständig eller en osjälvständig uppdragstagare. Det kan du göra via i Mina Sidor under Egenanställning/Uppdragstagare/Frilans.

När vi på a-kassan bedömer din självständighet vägs ett antal olika faktorer samman. Vad som påverkar bedömningen är antalet uppdragsgivare, vem som betalar skatt och sociala avgifter, på vilket sätt uppdragen debiteras och om uppdragen utförs under kontroll och arbetsledning från uppdragsgivarens sida eller inte. Ett krav för att du ska kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag.