Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Viktigt att betala medlemsavgifterna

2022-03-23

Efter tre obetalda medlemsavgifter upphör ditt medlemskap hos oss. Eftersom du är försäkrad under de tre månaderna kommer du ändå att behöva betala avgiften för dem.

Vill du avsluta medlemskapet behöver du meddela oss det i portalen Mitt Medlemskap eller genom att skriva till oss.