Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nya regler för dig som fått utbetald ersättning du inte har rätt till

2022-09-01

De nya reglerna innebär att a-kassan på ett snabbare sätt kan begära hjälp av Kronofogden om du inte betalar tillbaka skulden. Får du ett beslut om återbetalning som du inte kan betala tillbaka på förfallodagen, hör då av dig till oss så snart som möjligt så undersöker vi möjligheterna till en avbetalningsplan.