Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Höjd åldersgräns

2022-11-16

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet från och med den 1 januari 2023. Detta för att anpassa pensionsåldern till den ökande medellivslängden i Sverige.

Ditt medlemskap fortsätter tills du fyller 66 år

Du som fyller 65 år under 2023 behöver inte göra någonting. Ditt medlemskap kommer automatiskt att fortsätta fram till den månad du fyller 66 år. Det innebär också att du har möjlighet att ansöka om ersättning fram till den månad du fyller 66 år.

Om du redan hunnit säga upp ditt medlemskap måste du ansöka om medlemskap på nytt.

Avser du att gå i pension vid 65 års ålder eller tidigare, behöver du meddela oss det skriftligt. Det gör du enklast genom att logga in på Mitt medlemskap på vår webbplats, www.ffakassan.se

Meddela oss om du söker ersättning och tar ut pension

Om du får ersättning från a-kassan och samtidigt tar ut pension ska din ersättning minskas med det pensionsbelopp du får utbetalt. Du behöver därför meddela oss om du tar ut pension, annars finns det risk för att du får fel ersättning.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.