Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

2022

Utbetalningar Jul och Nyår!

2022-12-13

Utbetalningar under jul och nyår! Om du har beslut gällande din ersättning och du skickar in din tidrapport gäller följande: Tidrapporterar du senast måndag 19 december för vecka 50 och tidigare kan du få utbetalning på torsdag 22 december Tidrapp...

Utbetalningar under vecka 50

2022-12-09

Utbetalningar under vecka 50 är tisdag den 13 december för de som har skickat in sina tidrapporter under 8 till 9 december. Torsdag 15 december sker utbetalning för de som har beslut i sitt ärende och skickat in sin tidrapport senast måndag 12 dec...

Nu är våra e-tjänster igång igen

2022-12-07

Torsdagens utbetalning är flyttad till fredag den 9 december för de som har beslut om sin ersättning och skickat in sin tidrapport mellan 29 november och 2 december. Nästa utbetalning är planerad till tisdag den 13 december.

Höjd åldersgräns

2022-11-16

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet från och med den 1 januari 2023. Detta för att anpassa pensionsåldern till den ökande medellivslängden i Sverige. Ditt medlemskap fortsätter tills du fyller 66 år Du som fyller 65...

Vad tycker du om vår service?

2022-11-08

Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra oss och vår service till våra kunder kommer vi tillsammans med Sveriges a-kassor (service- och intresseorganisation för a-kassorna i Sverige) att låta genomföra en enkätundersökning i november. Unde...