Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Mina Sidor öppet igen

2022-09-22

Byte av ärendehanteringssystemet är klart och det går åter att logga in i Mina Sidor.

Det nya ärendehanteringssystemet är utvecklat tillsammans med alla Sveriges 24 a-kassor och alla a-kassor kommer att införa det under hösten och vintern.