Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kommer du att få någon form av avgångsvederlag / omställningsstöd?

2022-01-10

Kontakta oss direkt om du funderar på att skriva på avtal angående avgångsvederlag/omställningsstöd eller om du kommer att få detta när din anställning upphör.