Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Skattereduktion för a-kasseavgiften

2022-09-22

Från och med halvårsskiftet är det billigare att vara medlem i a-kassan tack vare en skattereduktion på 25 procent som riksdagen beslutat om.

Från och med den 1 juli 2022 är det möjligt att göra avdrag på skatten för de medlemsavgifter du betalar till a-kassan.

Vår avgift är alltså oförändrad, men du får göra ett skatteavdrag för de avgifter du betalar efter den 30 juni.

Du behöver inte själv göra något för att få del av reduktionen. Det sköts automatiskt via slutskattsedeln efter att vi, din a-kassa, har lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket.