Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Utbetalningar under vecka 50

2022-12-09

Utbetalningar under vecka 50 är tisdag den 13 december för de som har skickat in sina tidrapporter under 8 till 9 december.

Torsdag 15 december sker utbetalning för de som har beslut i sitt ärende och skickat in sin tidrapport senast måndag 12 december.