Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Vad tycker du om vår service?

2022-11-08

Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra oss och vår service till våra kunder kommer vi tillsammans med Sveriges a-kassor (service- och intresseorganisation för a-kassorna i Sverige) att låta genomföra en enkätundersökning i november.

Undersökningen genomförs av Sifo med hjälp av en webbaserad enkät, enkäten skickas alltså ut via e-post. Medverkan är självklart frivillig men kommer du med i urvalet vore vi mycket tacksamma om du har möjlighet att svara på enkäten, eftersom vi inte kan ersätta dig med någon annan.

Alla svar hanteras konfidentiellt av Sifo, det vill säga ingen på a-kassan, Sveriges a-kassor eller annan utomstående kommer att kunna ta del av några enskilda svar.

 

Hälsningar
Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

 

Har du frågor? Mejla till fragor@ffakassan.se