Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Ny a-kassa baserad på inkomster?

2024-03-12

Regeringen vill införa en ny arbetslöshetshetsförsäkring från den 1 oktober 2025. 

I regeringens förslag framkommer det bland annat att taket i ersättningen höjs till 80 procent av 34 000 kronor per månad. Idag ligger ersättningstaket på 80 procent av 33 000 kronor per månad. Efter 100 dagar minskar ersättningen med tio procentenheter och efter 200 dagar minskar den med fem procentenheter ytterligare.

Enligt förslaget kommer ersättningsperiodens längd och den ersättning man får per dag baseras på hur länge man varit medlem, hur många månader i beräkningsgrunden man kommer upp i en viss inkomst samt vilken lön man har haft.