Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kom ihåg aktivitetsrapporten!

2024-01-30

Du kan göra det mellan den 1-14 i varje månad. Försök att skicka in den i god tid för att undvika trängsel de sista dagarna.