Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kom ihåg att aktivtetsrapportera om du varit arbetslös

2024-04-25

Efter varje månad som arbetssökande ska du skicka in en aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen. Denna ska vara inskickad senast den 14.e i varje månad.