Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Arbetsförmedlingen

2024-01-30

Om du blir arbetslös eller om du som arbetssökande får ett nytt arbete, ska du alltid tala om det för arbetsförmedlingen.