Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

2024-04-11

Ombuden till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassas föreningsstämma kallas till ordinarie stämma tisdagen den 21 maj 2024 kl. 16.00 på Sergelkonferensen, Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

 

På dagordningen står sedvanliga ärenden, som anges i § 11a-kassans stadgar.

 

Styrelsen för 

Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa