Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kom ihåg att skicka in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen

2024-04-10

Du som arbetssökande måste lämna in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen mellan den 1-14 varje månad. Du riskerar annars en sanktion på din ersättning.