Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Du lämnar alla uppgifter på "heder och samvete"

2021-11-29

Det är du själv som bär det största ansvaret för din ansökan genom att lämna uppgifter i ditt ärende. Men vi får också uppgifter direkt från till exempel arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vi kan även hämta in uppgifter från till exempel Centrala Studiestödsnämnden (CSN), företagsregister och Skatteverket.

Du har skyldighet att upplysa oss om allt som kan påverka din ersättning. Du måste tala om förändringarna för oss inom 14 dagar. Tänk också på att du lämnar alla upplysningar till oss på "heder och samvete".


Om du lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter till oss, kan du bli utesluten som medlem eller förlora ersättning under en viss tid (frånkännande). Du kan också bli tvungen att betala tillbaka ersättning du fått från oss. Om vi har misstanke om att det kan vara fråga om brott, kommer vi även att polisanmäla dig.