Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Anmäl dig på arbetsförmedlingen om du blir arbetslös

2021-01-14

Anmäl dig på arbetsförmedlingen första dagen efter din anställning även om du endast blir delvis arbetslös.