Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Arbetssökande aktiviteter samt söka tjänster

2021-11-29

Som arbetssökande måste man göra allt vad man kan för att komma ur arbetslösheten. I detta ligger båda att man ska göra olika former av arbetssökande aktiviteter såsom att skriva CV och kontrollera arbetsmöjligheter i nätverk och hos tidigare arbetsgivare.  Den andra delen av detta krav innebär att man varje månad måste söka lämpliga tjänster. Hur många tjänster du måste söka varje månad beror på hur din situation ser ut och vad du kommit överens om med arbetsförmedlingen.