Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Sänkt karenskrav

2021-12-16

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karenskravet från 6 dagar till 2 dagar. Detta gäller under perioden 3 januari 2022 till 2 januari 2023.