Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Tillfälliga regeländringar resten av året

2020-04-08

För att möta den påverkan som Corona-pandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning.

To meet the impact of the Corona pandemic for the finances of individuals, companies and society, the government and togher parties have agreed on temporary changes in the rules and remuneration of the unemployment insurance fund.

Läs mer på regeringens hemsida/Read more on the government's website

 

Vi ber också dig som redan är medlem i någon a-kassa att avvakta med eventuellt byte tills senare, då våra system och handläggare just nu har mycket att hantera.

We kindly ask you who are contemplating switching to another unemployment fund, to wait some time, since both our systems and case workers have a great workload right now.