Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Tänk på att försäkra din inkomst om du skulle bli arbetslös

2020-11-03

Om du inte är medlem redan och arbetar inom finans- eller försäkringsområdet, kan du söka medlemskap här via vår sida. Du ansöker elektroniskt och skriver under med Bank-ID. Du kan få medlemskap från den första i den månad du söker medlemskap. Under perioden mars till och med december 2020 räknas varje månad vara värd motsvarande fyra medlemsmånader.