Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Den höjda a-kassan föreslås förlängas

2020-10-01

Taket för den inkomstrelaterade ersättningen kommer därmed att uppgå till 1 200 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och 1 000 kronor per dag för resterande del av ersättningsperioden.

Taket för grundbeloppet kommer att uppgå till 510 kronor per dag. Regeringen föreslår även att det tillförs medel så att också lägsta nivån för den inkomstrelaterade ersättningen och för grundbeloppet tillfälligt förlängs t.o.m. 2022. Den lägsta nivån för arbetslöshetsersättningen kommer att vara 255 kronor per dag.

Regeringen föreslår även att de lättnader i arbetsvillkoret som införts under 2020 bibehålls tillfälligt t.o.m. 2022.