Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Får du inte lämna ditt barn på förskolan?

2020-03-24

Enligt uppgifter i media så har några kommuner beslutat att barn till arbetslösa och föräldralediga inte får komma till förskolan trots att de har en plats där. Detta för att minska trycket på personalen under virus-pandemin.

Om du som arbetssökande har en barnomsorgsplats men ombeds att inte lämna ditt barn i barnomsorgen eftersom du inte arbetar för närvarande kan du ändå anses stå till arbetsmarknadens förfogande och ha rätt till ersättning. Det förutsätter att du kan lämna in ditt barn den dagen du får arbete.