Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Myndighetsutövning

A-kassan är inte någon myndighet, men utför ändå myndighetsutövning. I handläggningen ska våra handläggare behandla alla ärenden lika, samt vara sakliga och opartiska. Vi eftersträvar kort handläggningstid och gör allt vi kan för att du ska få ett beslut så snabbt som möjligt. Dessutom försöker vi att förklara och motivera våra beslut på ett sätt som ska vara lätt att förstå. Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att begära omprövning. Är du fortfarande inte nöjd har du möjlighet att gå vidare till Förvaltningsrätten. 

Myndighetsutövning.

Alla beslut grundar sig på lagar

Alla beslut vi fattar grundar sig på lagar och förordningar som vi måste följa. Dessa regler finns tolkade genom så kallad praxis. Reglerna för ersättning och för medlemskap i en a-kassa regleras i lag (1997:238) och (1997:239). Du kan läsa hela lagen som gäller arbetslöshetsförsäkringen på Riksdagens hemsida. Hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen kan du hitta mer information.

Offentlighet och sekretess

Reglerna för handlingars offentlighet och sekretess gäller också de handlingar som finns hos Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa och de är därmed allmänna. Det innebär att de handlingar och uppgifter i olika ärenden som finns i våra arkiv och datasystem förutsätts vara offentliga.

Innan vi kan lämna ut några uppgifter måste vi dock alltid göra en sekretessprövning.