Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Behandlingen av personuppgifter

Vi på Finans- och Försäkringsbranschens A-kassa värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Säker hantering av dina personuppgifter.

Finans- och Försäkringsbranschens A-kassa är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut ersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning. 

GDPR har ersatt PUL

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General Data Protection Regulation – en föreskrift från EU som reglerar skyddandet av data.

 

Den berör till exempel hur organisationer och företag ska tillåtas samla in, lagra och hantera data från privatpersoner på ett säkert sätt, och hur det ska fungera att hantera data inom och utanför EU-länder.

1995 antog EU ett direktiv om dataskydd i ett försök att få alla EU-länder att hantera personuppgifter på ett bättre sätt. När direktivet antogs var det upp till varje medlemsland att själva lagstifta för hur direktivet skulle följas. I Sverige blev det PUL - Personuppgiftslagen. Den reglerade hur personuppgifter skulle hanteras, exempelvis vilka uppgifter som får och inte får registreras och sparas.

Med det gamla direktivet fick EU-länder ganska stor frihet för hur de ville bemöta direktivet, vilket gjorde att det blev vissa skillnader i hur data hanterades runt om i EU. I och med att fler och fler företag och organisationer började arbeta i mer än ett EU-land, fick de också flera olika lagar och regler att hålla sig till, och medborgare i olika länder fick inte samma rättigheter i praktiken trots att de i teorin skulle ha fått det.

Den nya föreskriften fungerar som en tydligare och mer enhetlig riktlinje med högre krav på datasäkerhet som alla medlemsländer i EU måste följa, men fortfarande med en viss möjlighet till att låta länder anpassa reglerna nationellt. För oss i Sverige innebär det till exempel att vår offentlighets- och sekretesslag kommer att fortsätta gälla i kombination med GDPR.

Läs mer Visa mindre