Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Dataskyddsombud

Frågor rörande Finans- och Försäkringsbranschens A-kassas integritets- och dataskydd besvaras av vårt Dataskyddsombud:

Extern DPO i Sverige AB, Box 565, 101 31 Stockholm 

Mejl: ffak@externdpo.se

Extern DPO