Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Hög andel korrekta utbetalningar från a-kassorna

2019-06-13

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa.

Sveriges a-kassors senaste stickprovsundersökning visar att 99,9 procent av ersättningen från a-kassorna betalades ut rätt under vecka 48 2018.

> Läs rapporten