Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

74 000 färre fick ersättning från a-kassan

2019-06-13

Under förra året fick 223 873 personer i Sverige ersättning från a-kassan, vilket motsvarar 2,2 procent av befolkningen. Det är 73 849 personer färre än för fem år sedan, visar en ny sammanställning som Sveriges a-kassor har gjort.

Högst andel ersättningstagare finner vi i Haparanda med 5,2 procent och lägst andel återfinns i Kinda, Mullsjö och Nykvarn med 0,8 procent.

– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fått ersättning från a-kassan. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger Tomas Eriksson, Sveriges a-kassor.

> Läs pressmeddelandet och rapporten