Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kom ihåg att skicka in tidrapporter och aktivitetsrapporter

2018-12-10

Aktivitetsrapporterna ska du skicka in till arbetsförmedlingen senast den 14:e i varje månad. 

Dina tidrapporter registrerar du hos oss genom att logga in på Mina Sidor. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor!