Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Möjligt att bli medlem vid 64

2018-07-10

Nu är det möjligt att bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad då man fyller 65 år.