Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Utbetalning på fredag vecka 23

2023-06-02

Utbetalningsdag under vecka 23 blir på fredagen 9/6 på grund av nationaldag den 6/6.