Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Söker du nytt arbete i höst?

2023-08-30

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dag. Tänk sedan på att följa den plan du lägger upp tillsammans med arbetsförmedlingen och sök så många tjänster som möjligt.