Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Vanliga frågor om medlemskap
Jag har gått i pension, måste jag meddela er?

Om du har fyllt 65 år behöver du inte meddela oss något eftersom ditt medlemskap upphör automatiskt vid månadsskiftet innan din 65-årsdag. Har du inte fyllt 65 år ska du skriftligen begära utträde ur arbetslöshetskassan om du vill avsluta ditt medlemskap. Utträde begärs enklast genom att du loggar in i portalen Mitt Medlemskap via vår hemsida. Du loggar in med e-legitimation/bankID. Har du ingen e-legitimation/bankID, kontakta oss på 08-791 17 50 så hjälper vi dig!

 

 

Jag ska börja studera, får jag lägre avgift då?

Nej, alla medlemmar betalar samma avgift till arbetslöshetskassan.

Vad händer om jag glömmer att betala?

Vi skickar en påminnelse månaden efter den obetalda månaden. Har du tre obetalda månader upphör ditt medlemskap och du har inte längre rätt till inkomstrelaterad ersättning om du blir arbetslös. Det hjälper då inte att du betalar de obetalda avgifterna, men du kan söka inträde på nytt och på så vis ändå få ett sammanhängande medlemskap igen. 

Gör din ansökan online.

Till vilket bankgiro ska jag betala min avgift?

Avgiften till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa betalas till bankgiro 5851-6493.

Jag är för närvarande föräldraledig, får jag lägre avgift då?

Nej, alla medlemmar betalar samma avgift till arbetslöshetskassan.

Jag har inte fått inbetalningskort denna månad. Vad gör jag?

Du kan logga in i portalen Mitt Medlemskap för att hitta betaluppgifter. Har du ändå problem, kan du nå oss på telefonnummer 08-791 17 50.

När ska jag betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften ska vara a-kassan tillhanda senast den 28:e i varje månad. Om du har autogiro som betalsätt sker dragning av medlemsavgiften också den 28:e i varje månad. 

Hur ansöker jag om medlemskap utan e-legitimation?

Kontakta oss via mejl eller ring oss på 08-791 17 50, så hjälper vi dig!

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Vi tycker det är tråkigt att du inte vill vara medlem längre. Tänk på att om du avslutar medlemskapet kan du förlora din intjänade tid som du har varit medlem. Kontakta oss om du har några frågor kring det. Vi hjälper dig gärna!

Du avslutar ditt medlemskap genom att logga in i portalen Mitt Medlemskap och i "rutan" Frågor och svar hittar du en funktion för detta.

 

Om jag inte skulle vara nöjd?

Om du inte är nöjd med beslutet du fått från oss kan du begära omprövning av beslutet. Du kan skriva ett meddelande i Mitt Medlemskap och förklara vilket beslut du anser är fel, varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du önskar.

Om du är missnöjd även med vårt omprövningsbeslut, kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. 

Både omprövning och överklagande måste ske inom två månader från det att du fått vårt beslut.

Hur byter jag från min nuvarande a-kassa till er?

Fyll i en elektronisk ansökan om medlemskap. Om du vill ha hjälp med att byta från en annan a-kassa kan du i din ansökan be oss ordna bytet. Vi ser då till att du får med dig medlemstiden från din gamla a-kassa.

Hur byter jag till annan a-kassa?

Arbetar du inte längre kvar i finans- eller försäkringsbranschen bör du byta a-kassa. För att du ska kunna få tillgodoräkna dig din medlemstid hos oss ska du byta i ett månadsskifte. Du gör detta enklast genom att logga in på portalen Mitt Medlemskap och begär utträde under avsnittet "Frågor och svar". Du ska begära utträde till den sista i en månad för att sedan söka inträde i den nya a-kassan den första i månaden därpå.