Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Vanliga frågor om medlemskap
Hur byter jag från min nuvarande a-kassa till er?

Fyll i en elektronisk ansökan om medlemskap. Om du vill ha hjälp med att byta från en annan a-kassa kan du i din ansökan be oss ordna bytet. Vi ser då till att du får med dig medlemstiden från din gamla a-kassa.

Jag har gått i pension, måste jag meddela er?

Om du har fyllt 66 år behöver du inte meddela oss något eftersom ditt medlemskap upphör automatiskt vid månadsskiftet innan din 66-årsdag.

Har du inte fyllt 66 år loggar du in med bank-id på  Mitt Medlemskap och begär utträde under Frågor. 

 

 

Hur byter jag till annan a-kassa?

Kontrollera med den a-kassa du vill byta till om de hjälper till med bytet. Om du vill ha hjälp med bytet söker du i så fall inträde i den a-kassa du vill byta till och kryssar i att du vill ha hjälp med bytet. Du behöver då inte kontakta oss.

I annat fall begär du utträde från oss genom att logga in med bank-id i Mitt Medlemskap och begär utträde under avsnittet "Frågor och svar". Du ska begära utträde till den sista i en månad för att sedan söka inträde i den nya a-kassan den första i månaden därpå.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Vi tycker det är tråkigt att du inte vill vara medlem längre. Tänk på att om du avslutar medlemskapet kan det påverka din ersättning från a-kassan och även från Försäkringskassan vid aktivitetsstöd. Kontakta oss om du har några frågor kring det. Vi hjälper dig gärna!

Du avslutar ditt medlemskap genom att logga in på Mitt Medlemskap

Under Medlemstid kan du ange när du vill avsluta ditt medlemskap.

Medlemskap kan inte avslutas retroaktivt.

 

Vad händer om jag glömmer att betala?

Vi skickar en påminnelse månaden efter den obetalda månaden. Har du tre obetalda månader upphör ditt medlemskap och du har inte längre rätt till inkomstrelaterad ersättning om du blir arbetslös. 

Tänk på att om ditt medlemskap avslutas kan det påverka din ersättning från a-kassan och även från Försäkringskassan vid aktivitetsstöd.

Vill du bli medlem igen kan du göra en ny ansökan om medlemskap. Gör din ansökan online.

Till vilket bankgiro ska jag betala min avgift?

Avgiften till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa betalas till bankgiro 5851-6493.

När ska jag betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften ska vara a-kassan tillhanda senast den 28:e i varje månad. Om du har autogiro som betalsätt sker dragning av medlemsavgiften också den 28:e i varje månad. 

Jag har inte fått inbetalningskort denna månad. Vad gör jag?

Du kan logga in i portalen Mitt Medlemskap för att hitta betaluppgifter. 

Hur ansöker jag om medlemskap utan e-legitimation?

Kontakta oss via mejl eller ring oss på 08-791 17 50, så hjälper vi dig!

Jag ska börja studera, får jag lägre avgift då?

Nej, alla medlemmar betalar samma avgift till arbetslöshetskassan.

Jag är för närvarande föräldraledig, får jag lägre avgift då?

Nej, alla medlemmar betalar samma avgift till arbetslöshetskassan.

Om jag inte skulle vara nöjd?

Om du inte är nöjd med beslutet du fått från oss kan du begära omprövning av beslutet. Du kan skriva ett meddelande i Mitt Medlemskap och förklara vilket beslut du anser är fel, varför du anser att beslutet är fel och vilken ändring du önskar.

Om du är missnöjd även med vårt omprövningsbeslut, kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. 

Både omprövning och överklagande måste ske inom två månader från det att du fått vårt beslut.