Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Betalsätt för medlemsavgift

Viktigt att betala i tid

Det är viktigt att du betalar din medlemsavgift i tid enligt med betalningsdatum på erhållen faktura eller avi. 

Betala med autogiro

Om du vill betala din medlemsavgift med autogiro anmäler du det snabbast och enklast direkt hos din Internetbank. Sök efter Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa (bankgiro 5089-0664), genom att sökordet "finans", "försäkring" eller "A-K",  som betalningsmottagare för autogiro. 

Du kan också logga in på Mitt Medlemskap och registrera dig för autogiro. Gå till sidan Min profil och klicka på redigera till höger om rubriken Betalsätt. Markera Autogiro och fyll i dina kontouppgifter.

Observera att det är ett eget bankgiro-nummer när du använder dig av autogiro till skillnad från annan betalning. När du använder autogiro är det bankgiro 5089-0664 som gäller.

Betala med e-faktura

Om du vill betala din medlemsavgift med e-faktura anmäler du det på din Internetbank. Då får du en elektronisk faktura till din Internetbank efter den 8:e varje månad. Tänk på att du behöver logga in på din bank och signera betalningen av fakturan varje månad, alternativt lägga in autobetalning av e-fakturan.

Bankgiro 5851-6493

Pappersfaktura

Om du inte har valt autogiro eller e-faktura skickar vi hem en faktura via post till dig den 10-12:e varje månad. 

Bankgiro 5851-6493

Betalning om du befinner dig utomlands

När du betalar från ett annat EU/EES-land måste du även betala mottagarens kostnader för EU-betalning. Det innebär att du behöver lägga på ett belopp på din medlemsavgift. Beloppet kan variera beroende på vilken bank du har. Kontakta din bank för att få veta exakt vilket belopp. Betalning från länder utanför EU kostar också extra. Kontrollera med din bank vad kostnaden blir. Var noga med att ange korrekt IBAN-nummer och Swiftadress/BIC-nummer. Om dessa uppgifter är felaktiga blir det en högre kostnad.

IBAN: SE16 9500 0099 6042 0331 0521                             

SWIFT/BIC: NDEASESS 

Kivra

Om du redan använder Kivra för hantering av myndighetspost och valt att få din faktura postalt, får du din faktura från oss i Kivra istället. 

Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter som är helt gratis. Om du du inte är ansluten till Kivra och vill gå över till digital post måste du registrera dig på Kivra. Med Mobilt BankID kan du sedan logga in på Kivra från såväl en smartphone, surfplatta som en dator.

Klicka här för mer information

Observera, att om du väljer att inte ansluta dig till Kivra så kan du fortfarande få avin i pappersformat istället. Likaså kan du i Kivra välja att ta bort Finans- och Försäkringsbranschens A-kassa som avsändare (ställa av): gå till Kivras meny och välj Inställningar för Avsändare. Klicka sedan på den du vill ändra och ta bort "gröna bocken".

Få din post via KIVRA