Bli medlem i a-kassan

Vi på a-kassan värnar om våra medlemmars integritet och är måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Läs gärna om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du blir medlem

Bli medlem
Klicka här för att ansöka om medlemskap!

Kort om GDPR

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR som styr vem och hur man får hantera personuppgifter.

 

Den nya föreskriften fungerar som en tydligare och mer enhetlig riktlinje med högre krav på datasäkerhet som alla medlemsländer i EU måste följa, men fortfarande med en viss möjlighet till att låta länder anpassa reglerna nationellt. För oss i Sverige innebär det till exempel att vår offentlighets- och sekretesslag kommer att fortsätta gälla i kombination med GDPR.

Hur vi behandlar dina uppgifter

Finans- och Försäkringsbranschens A-kassa är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning. 

Du kan läsa mer utförligt här.

 

Läs mer Visa mindre